Valga-Valka Open 2013

Valga-Valka Open 2013 toimus 6.-7. juulil. See on seni ainuke WCA võistlus, mis on toimunud kahe riigi territooriumil.
Ajakava.
Kavas oli 9 ametlikku (2x2, 3x3, 3x3-FM, 3x3-OH, 3x3-BLD, 3x3-MBLD, 4x4, 5x5, pyr) ja 2 mitteametlikku ala (3x3 team BLD ja Magic). Uusi rekordeid sündis 2x2 ja 5x5 kuubikute lahendamisel ning Rubiku kuubiku vähimate käikudega lahendamisel.
Laupäeval alustasime 12:00 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses (Kesk tn 1) ning pühapäeval jätkasime Valka Raamatukogus (Rigas iela 22). Kohale tulnud võistlejatest pooled olid Eestist ja pooled Lätist.

Teised võimalikud võistlused

Oluliseks küsimuseks regonaalsete võistluste pidamisel oleks kohapealsete lahendajate olemasolu. Näiteks on mõeldud suvisele võistlusele Pärnus, millega kokku tuua Eesti ja Läti kuubikulahendjaid, kuid kohapealsete lahendajate puudumisel on see ka ainult mõtteks jäänud.
Üheks võimalikuks tulevaseks võistluskohaks on Narva, kuid siin pole seni veel kindlaid plaane paika pandud.